O nás 2 - bürgermeister

MATERIÁLY

V konstrukčním systému bürgermeister jsou důsledně navrženy všechny detaily stavby z hlediska rychlé a jednoduché výstavby a možnosti následné kontroly. Základní konstrukční panel je navržen tak, aby jeho hmotnost a rozměry umožňovaly i případnou ruční montáž bez použití těžké mechanizace na těžko přístupných místech. Základní celková tloušťka tepelné izolace je ve skladbě 260 mm, konstrukce je difuzně otevřená a na domech jsou použity jak dřevěné provětrávané fasády tak může být použita i difuzně otevřená fasáda kontaktní. Konstrukce dýchá a v domech se tím udržuje zdravé prostředí typické pro přírodní dřevostavby.

Konstrukční systém je velmi flexibilní a to jak pro typové domy, tak pro splnění individuálních řešení. Stavba vzniká předmontáží základní panelové konstrukce ve výrobě a následnou montáží přímo na staveništi. Volba zdroje tepla a otopné soustavy záleží na individuálních požadavcích stavebníka. Je možné vybrat libovolné běžně užívané zdroje tepla, ventilace/rekuperace a jejich kombinace.

 

Konstrukční systém – nízkoenergetický, difuzně otevřená konstrukce

Energetický standard – nízkoenergetický / pasivní dům dle ČSN 73 0540-4

Součinitel prostupu tepla stěn / střech – U = 0,17 / 0,14 W/m2K

Vzduchotěsnost obálky – dosahovaná n50 = 0,35–0,45 h-1

Požární odolnost stěn – REI 60