Základní popis domů

Domy bürgermeister představují komfortní a zdravé bydlení s velmi nízkou spotřebou energie a tedy i minimálním dopadem na životní prostředí. Domy jsou navrhovány v nízkoenergetickém nebo pasivním energetickém standardu pasivního domu podle ČSN 73 0540-4. Jedná se o panelové sendvičové dřevostavby. Konstrukce je tvořena přírodními dřevěnými materiály s difúzně otevřenou skladbou. Použití těchto přírodních materiálů vytváří příjemné a zdravé vnitřní klima. Konstrukce je velmi flexibilní a to jak pro typové domy tak pro splnění individuálních řešení. Volba zdroje tepla a otopné soustavy záleží na individuálních požadavcích stavebníka. Je možné vybrat libovolné běžně užívané zdroje tepla a jejich kombinace. Stavba vzniká předmontáží základní panelové konstrukce ve výrobě a následnou montáží přímo na staveništi.

Základní parametry typového domu bürgermeister

Energetický standard – nízkoenergetický / pasivní dům dle ČSN 73 0540-4
Součinitel prostupu tepla stěn / střech – U = 0,17 / 0,14 W/m2K
Vzduchotěsnost obálky – běžně dosahovaná n50 = 0,35–0,45 h-1
Požární odolnost stěn – REI 60