Technologické vybavení

Technologická výbava

Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je možno použít téměř jakékoli známé zdroje tepla nebo jejich kombinace. Vzhledem k nízkoenergetické konstrukci domu je výrazně nižší i spotřebě tepla oproti běžnému domu a tedy postačují zdroje o malém výkonu. Využití těchto úsporných zdrojů se projevuje tedy snížením provozních nákladů. Tepelný zdroj, případně jejich kombinace ohřívá vodu v akumulační nádrži - zásobníku tepla ze kterého je následně odebíráno teplo pro vytápění a ohřev TUV.


Zdroje tepla :
Tepelné čerpadlo – velmi levný a automatický provoz vyšší pořizovací náklady
Elektřina – elektro kotel a případný záložní ohřev akumulační nádrže - zajímavá alternativa vzhledem k sazbám.
Plynové kotle – pro pasivní domy v mnoha ohledech nevýhodné.
Solární termické panely – pokryjí až 55 - 60 % celkové roční spotřeby TUV
Krbová kamna, či krbová vložka s teplovodním výměníkem, který ohřívá vodu v akumulační nádrži.
Akumulační nádrž - zásobník tepla :
Vyrovnává nárazový výkon jednotlivých tepelných zdrojů - zejména solárního ohřevu či teplovodní krbové vložky. Jedná se o zásobník - nádrž s vodou, kterou zdroje tepla ohřívají při provozu. Nádrž dovolí uchovat teplo po dobu i několika dní v závislosti na její izolaci. Teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je tedy v zásobníku stále připraveno k okamžitému použití. Zdroje tepla se zapínají pouze pro ohřátí vody v nádrži a mohou tedy pracovat na svůj optimální výkon nezávisle na aktuální potřebě uživatele. Zásobník tepla je zejména důležitý při použití teplovodního krbu kdy je téměř 75-80% tepla odváděno do nádrže čím se snižuje přehřívání interieru od krbu a nebo krbových kamen. Zásobník plní funkci akumulace tepla v interieru zejména a v zimním období a má tedy obdobnou funkci jako masivní stěny, navíc s možností účinné regulace.
Topná soustava :
V námi používaném systému používáme teplovodní otopnou soustavu při které je topná voda rozvedeno do otopných ploch v jednotlivých místnostech. Sálavé otopné plochy jsou velmi malé díky malé potřebě tepla. Druhy topných těles mohou být radiátory, stěnové vytápění, podlahové vytápění, teplovodní podlahové konvektory apod. Výhodou tohoto systému je velmi příjemné sálavé vytápění a možnost samostatné regulace v každé místnosti. Případná vzduchotechnika plní pouze funkci výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla (rekuperací).
Ventilace rekuperace :
Systém rekuperace nepoužívá klasické potrubní rozvody, čímž se eliminují jejich negativní projevy, zejména usazováním prachových nečistot a ventilace plní funkci výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla (rekuperací).
Ohřev TUV :
Příprava teplé užitkové vody je zajišťována průtočným ohřevem výměníkem umístěným v akumulační nádrži. Tento vysoce hygienický průtočný ohřev zcela vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a minimalizuje vznik kalů a koroze nádrže.