Průběh návrhu a výstavby

Zajišťujeme všechny projekční fáze a výstavbu jednotlivých domů jak v nízkoenergetickém tak i pasivním provedení. Domy jsou výsledkem našeho vývoje, jsou v detailech promyšlené s důrazem na maximální uživatelské pohodlí v rámci dané podlažní plochy. Domy jsou dodávány buďto hotové - "na klíč", v různých stupních výbavy, anebo v různém stupni rozestavěnosti podle požadavku klienta.

Průběh návrhu a výstavby

1. Úvodní schůzka

Domluvit schůzku

Kontaktujte nás

Odesílání zprávy. Čekejte prosím...

Děkujeme za zprávu! Brzy se Vám ozveme.

Došlo k problému při odesílání zprávy. Prosím zkuste to znovu.

Vyplňte prosím všechna pole formuláře před odesláním.

Klient se na chůzce dozví informace o jednotlivých domech a technologických systémech. Architekt s investorem konzultuje požadavky na umístění stavby na pozemku, materiálové a barevné řešení, technologické vybavení a případné dispoziční úpravy. Klient předá dostupné údaje o pozemku. Po této úvodní schůzce je zpracováno zadání projektu. (souhrn požadavků se základním popisem architektonického řešení a s cenovou nabídkou na projekční práce a samotný dům).

ANT skica

2. Úvodní část projektu - studie

Úvodní část projektu - studie - je podstatnou částí návrhu domu a neměla by se podceňovat. Z pohledu celkové ceny představuje takřka zanedbatelnou investici, ale její vliv na pořizovací cenu domu, jeho provozní náklady stejně jako funkčnost dispozic je naprosto zásadní. V úvodní studii je navrženo hmotové řešení stavby (3D model), její umístění na pozemku, napojení na sítě veřejné infrastruktury, příjezdy a parkování atd.

Je vyřešena individuální vnitřní dispozice domu na základě požadavků klienta. Dále je navržen energetický koncept domu, systém vytápění a ohřevu TUV, volba zdroje tepla a jejich možné kombinace vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům.

Jsou upřesněny výběry vnitřních povrchů (podlahy, stěnové obklady), vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, materiály fasád a střechy apod. Výsledkem je výkres situace, půdorysů, pohledů, vizualizace objektu a textová zpráva. S těmito podklady je již možné předjednat návrh na stavebním úřadě a s ostatními dotčenými orgány.

BEE bílý

3. Prováděcí projekt

Po dokončení úvodní části projektu - studie - se zpracuje projekt pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci. Díky typovým prvkům a detailům systému bürgermeiseter je projekt vypracován rychleji než u běžného zpracování individuálních projektů. Členění a rozsah dokumentace je provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb.

ANT výřez půdorysu

4. Realizace

Realizace je zajištěna prostřednictvím vlastní výroby a ověřených firem s působností po celé České republice. Stavby jsou realizovány montáží z předvyrobených panelů.

Chocov